• Zwroty i reklamacje


  link do druku reklamacyjnego (PDF oraz DOC.): Formularz Reklamacyjny


  ZWROTY I REKLAMACJE


  Dotyczy reklamacji z tytułu rękojmi lub braku zgodności towaru z umową
  Rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców w zakresie dopuszczalnym przez prawo

  Adres do reklamacji:

  PPHU PROFESJA S.C.
  JAWORZYŃSKA 76
  59-220 LEGNICA

  Jak zgłaszać reklamację?

  Jeśli w paczce brakuje  jakiegoś przedmiotu lub został jakiś uszkodzony  prosimy o zgłoszenie mailowe: handlowy@profesja.biz

  W razie pytań pozostajemy także pod wskazanym nr telefonu: 76 722 39 98

  Opis reklamacji: 

  Reklamacja   winna zawierać informacje na temat wady przedmiotu, w szczególności   rodzaju i daty wystąpienia wady. Kupujący winien określić żądanie  sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Kupna-Sprzedaży. 

  Reklamujący winien podać informacje takie jak: data zakupu oraz nr faktury lub paragonu.

  Do paczki należy włożyc uzupełniony formularz reklamacyjny i wysłać na adres mailowy: handlowy@profesja.biz; formularz reklamacyjny można wysłać także na adres siedziby firmy: PPHU PROFESJA SC, ul. Jaworzyńska 76, 59-220 Legnica z dopiskiem: "Reklamacja"

  Aby proces reklamacyjny przebiegł sprawnie, prosimy o załączenie pełnych danych. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.  

  Odesłanie reklamowanego towaru: 

  Odsyłając   przedmiot w ramach reklamacji, kupujący powinien odpowiednio go   zabezpieczyć. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w   transporcie w wyniku nienależytego zabezpieczenia przesyłki przez kupującego. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty transportu ponosi kupujący. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty transportu ponosi sprzedawca (dotyczy tylko transakcji zawartej pomiędzy  sprzedawcą  o konsumentem).

  Termin rozpatrzenia reklamacji złożonej przez konsumenta:

  14 dni od zgłoszenia reklamacji, w tym otrzymania wadliwej rzeczy.

  Sprzedawca   jest obowiązany wymienić wadliwy produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta.

  Termin rozpatrzenia reklamacji złożonej przez przedsiębiorcę:

  Przepisy nie przewidują terminu, w którym sprzedawca powinien ustosunkować się do reklamacji.

  Reklamacja z tytułu uszkodzenia towaru w transporcie:

  Odbiorca   przesyłki zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki w   obecności  spedytora doręczającego. W przypadku uszkodzeń lub braków   należy spisać protokół  szkody. Jest to warunkiem pozytywnie   rozpatrzonej reklamacji z tytułu braków lub  uszkodzeń powstałych w   trakcie transportu. Obowiązek sprawdzenia  zawartości przesyłki dotyczy   każdej przesyłki, także takiej, gdzie nie widać ingerencji   osób trzecich.

   Do paczki należy włożyc uzupełniony formularz reklamacyjny i wysłać na adres mailowy: handlowy@profesja.biz; formularz reklamacyjny można wysłać także na adres siedziby firmy: PPHU PROFESJA SC, ul. Jaworzyńska 76, 59-220 Legnica z dopiskiem: "Reklamacja"

  Warunkiem uznania gwarancji jest kontrola opakowania pod kątem uszkodzeń przed potwierdzeniem odbioru przesyłki z poczty lub od kuriera. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w trakcie dostawy. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia i istnieje prawdopodobieństwo uszkodzenia towaru należy odmówić jej przyjęcia i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się niezwłocznie ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest warunkiem koniecznym do uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
  Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, jeśli produkt został uszkodzony mechanicznie, na skutek niewłaściwego użytkowania lub transportu.
  Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.